"Neznalosť zákazníka a jeho meniacich sa potrieb, je úspešný koniec firmy!"
Videá | 29.10.2015
Outdoorová časť kampane - jeseň 2015 - pre klienta spoločnosť Stabilita - zábery z Košíc