"Neznalosť zákazníka a jeho meniacich sa potrieb, je úspešný koniec firmy!"