Logo pre koníkov alebo Green Field Horses

Nové logo pre slovenskú stajňu a chovateľov koní.

Logo

Logo Green Field Horses

Použitie loga GFH

Príklady použitia loga Green Field Horses na rôznych plochách.