Marketingové Školenia

Cieľom MARKETINGOVÝCH ŠKOLENÍ je zvýšenie kvality vedomostí a zručností Vašich zamestnancov. Pri využití našich školení sa oboznámite s problematikou marketingu, dozviete sa o nových postupoch a stratégiách, doplníme vám vedomosti v oblasti firemnej stratégie a motivácie zamestnancov, pomôžeme vám pochopiť tvorbu marketingových aj komunikačných plánov.

Určenie školení: súkromné osoby, začínajúci podnikatelia, živnostníci, malé a veľké spoločnosti.

Miesto konania prispôsobíme požiadavkám zákazníka. V rámci školiacich balíkov vám vieme zabezpečiť aj kvalitné ubytovanie, priestory, stravu, dopravu a sprievodné podujatia.

Obsah školenia tvorí teoretický základ, prípadové štúdie a aktívne zapájanie účastníkov prostredníctvom modelových situácií. 

Školenie sa v prípade záujmu dá v rámci daného tématického okruhu zosústrediť na konkrétne témy ktoré sa obšírne preberú a dôkladne s účastníkmi precvičia.

Trvanie školenia: 7 hod. 30 min. (približný hrubý čas)

Cena školenia: 140 €/osoba pri školení vo Vašich firemných priestoroch. Cena zahŕňa učebné materiály. Pri väčších skupinách a dlhodobej spolupráci sa cena vypracuje individuálne. Cena nezahŕňa DPH a režijné náklady.

Školenia sa otvárajú podľa záujmu (minimálne 3 účastníci), pre efektivitu školenia je maximálny počet osôb na jedno školenie 30 ľudí.


Zameranie školení:
 

MARKETINGOVÁ DIAGNOSTIKA FIRMY

Diagnostikou marketingu:

- optimalizujete produkt, cenu, postavenie na trhu
- zvýšite produktivitu kampaní
- generujete nových zákazníkov a zvýšite pomer konverzie
- zefektívnite komunikáciu so zákazníkmi, vytvoríte komunitu okolo Vašej značky a posilnite povedomie o Vašej firme a produktoch
- zvýšite návratnosť investícií
- optimalizujete náklady zo sociálneho fondu

BUDOVANIE EFEKTÍVNEHO MARKETINGU

Znalosťou kľúčových aspektov úspešného marketingu:

- podchytíte a správne odkomunikujete svoju konkurenčnú výhodu
- optimalizujete produkt a jeho cenu
- využijete príležitosti ktoré ponúka novodobý marketing
- získate si pozornosť a zvýšite pomer konverzie
- získate si lojálnosť zákazníka
- zvýšite návratnosť investícií
- optimalizujete náklady zo sociálneho fondu

ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRIESKUMU

Prečo je marketingový prieskum kľúčový:

- dozviete sa ako si získať popularitu a ovplyvniť kúpne správanie
- zistíte ako zákazníci vnímajú Váš produkt, branding, cenu a konkurenciu
- odhalíte čo chcú spotrebitelia
- vytvoríte presne cielenú a efektívnu kampaň
- vytvoríte marketingovú komunikáciu ktorá Vám bude generovať potencionálnych zákazníkov a zvýši ich konverziu
- vybudujete efektívny branding
- odlíšite sa od konkurencie
- optimalizujete svoj produkt
- maximalizujete návrat investícií do produktu/služieb a marketingu

PSYCHOLÓGIA EFEKTÍVNEJ REKLAMY

Odhalíte psychológiu ktorá:

- stojí za obsahom efektívnej marketingovej komunikácie
- správne zaujme pôsobením na emócie
- pri oslovení zákazníka pôsobí osobným dojmom
- umožní vytvárať reklamu ktorá je aj v záplave množstva informácií zapamätateľná

TRENDY A INOVÁCIE V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIÍ

Dominantné trendy sa v súčasnosti dejú na internete – podchyťte ich:

- zvýšite mieru konverzie a získajte viac zákazníkov
- generujete potencionálnych zákazníkov
- budete efektívne komunikovať so zákazníkmi, vytvoríte komunitu okolo svojej značky, posilníte povedomie o Vašej firme a produktoch
- zvýšite návratnosť investícií

 

Zaujímate sa o marketingové školenie?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistíte, ako je na tom Váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do mailu. Zistite si to malou analýzou.